top of page

ВАКАНСІЇ ПІДРИЄМСТВА

На цій сторінці  представлені всі доступні вакансії КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці".

Доступні вакансії

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посади  лікаря - ЗПСЛ

КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»

 

          Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико санітарної допомоги №1 м. Вінниці» оголошує  про проведення конкурсу на зайняття посади лікаря- ЗПСЛ на виконання  Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Положення КНП « ЦПМСД №1 м. Вінниці» від 16.10.2018 №34/2 «Про конкурсну комісію по працевлаштуванню лікарів»

 

Найменування:

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико санітарної допомоги №1 м. Вінниці»

 

Юридичне місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Миколи Зерова, 13

 

Строк подання документів – з 28 лютого 2019 року до 29 березня 2019 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою:

21034, м. Вінниця, вул. Миколи Зерова, буд.13, каб. 207

 

За довідками звертатись: м. 21034, м. Вінниця, вул. Миколи Зерова, 13, каб.207, телефон 66-81-29 

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посади лікаря - ЗПСЛ, подає особисто конкурсній комісії такі документи:

 

 - письмову заяву про участь у конкурсі ;

- копію паспорта громадянина України, що засвідчується особистим підписом;

- копію паспорта громадянина України;

- копію реєстраційної картки платника податків;

-  копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- дві фотокартки 4х6;

-  копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання,    кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам

- копію військового квитка

- медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за нормами, затвердженими МОЗ

- згоду на обробку персональних даних;

 

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади  лікаря загальної практики та сімейної медицини відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 "Охорона здоров'я"):

повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" або "Педіатрія". Спеціалізація за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Володіння навичками роботи на комп'ютері в обсязі користувача обов'язково !

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я первинного рівня; основи соціальної гігієни, організації охорони здоров'я, медичної психології та економіки відповідно до завдань управління охороною здоров'я населення своєї громади; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення професійних завдань; анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дорослих, дітей та осіб старшого віку; особливості розвитку дітей та підлітків; сучасну класифікацію хвороб; фактори ризику виникнення та перебіг найбільш поширених захворювань залежно від статі та віку; сучасні методи профілактики, діагностики та лікування цих захворювань у дорослих та дітей; основи медичної генетики; питання асептики та антисептики; методи протиепідемічного захисту населення; методи організації та надання невідкладної медичної допомоги; клініку, діагностику та принципи лікування невідкладних станів; медикаментозні методи лікування та профілактики, засновані на принципах доказової медицини; немедикаментозні методи лікування та профілактики; принцип медичної деонтології та етики; методи та організацію експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності; основи медичної, професійної, соціальної та психологічної реабілітації; основи медичної інформатики; форми і методи санітарно-освітньої роботи; правила оформлення медичної документації; сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення.

 

Дата та місце проведення конкурсу:

відбудеться  29 червня 2021 року за адресою: м. Вінниця,  вул.Миколи Зерова, буд.13.

bottom of page