top of page

ВАКАНСІЇ ПІДРИЄМСТВА

На цій сторінці  представлені всі доступні вакансії КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці".

Доступні вакансії

Оголошення

Оголошується конкурс на зайняття посади Медичного директора комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»

      Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці», наказ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» від 20.04.2021 року № 71 «Про  відновлення конкурсу на заміщення вакантної посади медичного директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці».

Скорочене найменування українською мовою: КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці».

Юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Миколи Зерова, будинок 13, поштовий індекс – 21034.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу  населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я. 

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, але не обмежуючись ними, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» затверджено рішенням  Вінницької  міської ради від 24.12.2020 р. № 91 (Статут додається).

Структура підприємства:

 • Адміністративно-управлінський персонал;

 • Господарсько-обслуговувальний персонал;

 • Бухгалтерія

 • Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1

 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №2

 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3

 • Відділення невідкладної допомоги

 • Кабінет функціональної діагностики

 • Кабінет профілактики

 • Кабінет щеплень

 • Кабінет здорової дитини

 • Кабінет централізованої виписки лікарняних листків

 • Фізіотерапевтичний кабінет

 • Оглядовий кабінет

 • Процедурний кабінет

 • Клініко-діагностична лабораторія

 • Ресепшен


  Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 1. письмова мотиваційна заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за встановленою формою, згідно з додатком 1 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора (додається);

 2. копія паспорта громадянина України;

 3. резюме у довільній формі;

 4. автобіографія;

 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, копія сертифіката лікаря-спеціаліста, копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров'я;

 6. копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 7. згода на обробку персональних даних за встановленою формою, згідно з додатком 2 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора (додається);

 8. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою згідно із додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора (додається).

   
  Вимоги до претендента:

  Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров'я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я».
  Стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основною (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах.
  Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров'я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

   
  Умови оплати праці Медичного директора Підприємства:

       Умови оплати праці Медичного директора визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони               здоров'я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.

       Інформація щодо конкретних умов оплати праці надається додатково.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 21.04.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 05.05.2021 року.

Зразки документів:

1. Заява претендента на медичного директора

2. Заява про відсутність конфлікту інтересів

3. Згода на обробку персональних даних меддиректор

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

21034, м. Вінниця, вул. Миколи Зерова,13,  2 поверх, каб. 207

Особисто подати документи можна щовівторка та щоп`ятниці з 15.00 до 16.00 год. в каб. 207 за вказаною вище адресою.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0432) 66-80-96,           

е-mаіl: cpmsd1-vn@ukr.net

bottom of page